Kruhové samonosné jímky

Naše společnost BIOWA s.r.o. vyrábí kruhové samonosné jímky pouze z kvalitních materiálů a jsou vyráběné na základě statistických výpočtů.

Nepoužíváme materiály, které mají vysoký podíl recyklátu se špatnou svařitelností.

Kruhové samonosné jímky jsou určeny ke shromažďování fekálii a splaškové vody například z rodinných domů, rekreačních objektů nebo chat, ale také mohou být použity jako zásobník dešťové vody. Pokud chcete využít jímky jako zásobník chemikálií, tak je nutná konzultace s výrobcem. Jímky se používají u obytných objektů, které nemají svoji vlastní kanalizaci.

Pokud se kruhové samonosné jímky používají na shromažďování fekálií tak by měly být vždy umístěny takovým způsobem, aby k nim byl snadný přístup fekálním vozem

Kruhové samonosné jímky jsou vodotěsné a uzavřené plastové nádrže svařené z extrudovaného polypropylenu. Jímky jsou napojeny na kanalizaci potrubím DN 110 – 160. Součástí kruhových samonosných jímek je vstupní šachta o průměru 600 mm a o výšce 200 mm s vyztuženými pásy, žebry a vzpěrami. Obsluha a provoz zahrnuje jen kontrolu množství usazeného kalu a je nutné jej pravidelně vyvážet. Kruhové samonosné jímky jsou pochůzné a nejsou vhodné do míst, kde se vyskytují spodní vody. Musí být osazeny v zeleném pásmu tedy mimo komunikační trasy, 1 m od základu staveb a vyloučení jakéhokoliv jiného zatížení mimo zásypové zeminy. Vodotěsnost kruhové samonosné jímky je zajištěna výrobcem podle CSN 12566-1. ATEST VODOTĚSNOSTI je vystaven ke každé šachtě.

Pro podrobnější informace kontaktujte naši společnost BIOWA s.r.o. Rádi Vám poradíme.

Přijďte k nám osobně nebo navštivte náš e-shop.

Osazení samonosné jímky

  • Vykopání jámy pro kruhová samonosnou jímku – rozměr je dán podle velikosti jímky. Výztuhy tvoří jímku pokaždé o 7 cm širší na každou stranu oproti rozměru, který je uveden v katalogu.
  • Betonový základ musí být vytvořen na dně jámy ve vodorovné poloze s obsahem kari sítě a to o síle 10 – 15cm. Je doporučeno, aby základna byla na každé straně širší o 15 cm, nežli je kruhová samonosná jímka.
  • Nádrž samonosná se osazuje na čistou a zatuhlou základovou desku. Zasypeme stropní desku zeminou – maximálně 20 cm.
  • Obetonování provádíme tehdy, pokud je to nutné. Např. výskyt spodní vody.
  • Strop je nutné v pojezdovém umístění zabezpečit např. panely (váha ovšem nesmí tlačit na jímku), PZD deskami nebo obetonováním s obsahem kari sítě (strop je nutné nejdříve vyztužit po celé ploše a výztuhy se pak odstraní po řádném zatuhnutí betonu) pokud je nutné zasypat strop více než 20 cm.

Víko je transportní. Strop kruhové samonosné jímky je navržen pouze na zatížení od násypu 0.2 m zeminy a zatížení klimatických, včetně nahodilého 2,5kN-2.

V ceně kruhové samonosné jímky je vstupní šachta 600×200 mm a také poklop. Jímky jsou dodávané s pohledovým zeleným víkem s UV filtrem.

Kruhové samonosné jímky se mohou napojit na čerpadlo dle požadavku zákazníka a připravit filtrační koše pod nátok.

Výhody kruhových samonosných jímek jsou jednoduchá manipulace, odolný materiál vůči chemikáliím, dlouhá životnost, nízká hmotnost.

Pro podrobnější informace kontaktujte naši společnost BIOWA s.r.o. Rádi Vám poradíme.

Přijďte k nám osobně nebo navštivte náš e-shop.