Hranaté samonosné jímky

Naše společnost BIOWA s.r.o. vyrábí hranaté samonosné jímky pouze z kvalitních materiálů a jsou vyráběné na základě statistických výpočtů.

Nepoužíváme materiály, které mají vysoký podíl recyklátu se špatnou svařitelností.

Hranaté samonosné jímky jsou určeny ke shromažďování fekálii nebo splaškové vody například z rodinných domů, ale také mohou být použity jako zásobník dešťové vody. Pokud chcete využít jímky jako zásobník chemikálií, tak je nutná konzultace s výrobcem. Hranaté samonosné jímky se instalují u obytných objektů například rodinných domů, chat, rekreačních objektů i u průmyslových objektů, které nemají svoji vlastní kanalizaci.

Pokud se hranaté samonosné jímky používají na shromažďování fekálií tak by měly být vždy umístěny takovým způsobem, aby k nim byl snadný přístup fekálním vozem.

Hranaté samonosné jímky jsou vodotěsné a uzavřené plastové nádrže svařené z PP desek síly 10-20 mm. Jímky jsou napojeny na kanalizaci potrubím DN 110 – 160. Součástí hranatých samonosných jímek je vstupní šachta o průměru 600 mm a o výšce 200 mm. Obsluha a provoz zahrnuje jen kontrolu množství usazeného kalu a je nutné jej pravidelně vyvážet. Hranaté samonosné jímky jsou pochůzné a nejsou vhodné do míst, kde je vyšší statické zatížení a kde se vyskytují spodní vody. Musí být osazeny v zeleném pásmu tedy mimo komunikační trasy, 1 m od základu staveb a vyloučení jakéhokoliv jiného zatížení mimo zásypové zeminy. Vodotěsnost hranaté samonosné jímky je zajištěna výrobcem podle CSN 12566-1.

Osazení samonosné jímky

  • Vykopání jámy – rozměr je dán podle velikosti hranaté samonosné jímky.
  • Betonový základ musí být vytvořen na dně jámy ve vodorovné poloze s obsahem kari sítě a to o síle 10 – 15cm. Je doporučeno, aby základna byla na každé straně širší o 15 cm nežli hranatá samonosná jímka.
  • Nádrž samonosná se osazuje na čistou a zatuhlou základovou desku. Zasypeme stropní desku zeminou – maximálně 20 cm.
  • Obetonování provádíme tehdy, pokud je to nutné. Např. výskyt spodní vody.
  • Strop je nutné v pojezdovém umístění zabezpečit např. panely (váha ovšem nesmí tlačit na jímku), PZD deskami nebo obetonováním s obsahem kari sítě (strop je nutné nejdříve vyztužit po celé ploše a výztuhy se pak odstraní po řádném zatuhnutí betonu) pokud je nutné zasypat strop více než 20 cm.

Víko je transportní. Strop jímky samonosné je navržen pouze na zatížení od násypu 0.2 m zeminy a zatížení klimatických, včetně nahodilého 2,5kN-2.

Hranaté samonosné jímky se mohou napojit na čerpadlo dle požadavku zákazníka a připravit filtrační koše pod nátok.

Pro podrobnější informace kontaktujte naši společnost BIOWA s.r.o. Rádi Vám poradíme.

Přijďte k nám osobně nebo navštivte náš e-shop.